Markedsføring mot barn

Våre produkter er ment til kos og glede. Vi er derfor svært bevisst på at våre kjeksprodukter ikke skal markedsføres på en uansvarlig måte.

Vi markedsfører ikke våre produkter til barn under 13 år. Vi følger retningslinjene til Matbransjens Faglige Utvalg og deres veiledning som angir hva som er akseptabel markedsføring.

Selv om vi følger strenge, selvpålagte retningslinjer når det gjelder markedsføring mot barn, har vi barnekjeks i vårt sortiment. Vi gjør imidlertid ingen markedsføringsaktiviteter på disse. Alle som mener en markedsføringsaktivitet strider mot retningslinjene til Matbransjens Faglige Utvalg, kan klage inn dette her.