Fabrikken i Kornmoveien 1, Kolbotn

Fabrikken i Kornmoveien 1, Kolbotn

Fabrikken i Kornmoveien 1, Kolbotn