MATSVINN

Reduksjon av matsvinn er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima og miljø. Ifølge Matsentralen, har FN estimert at en tredjedel av all mat produsert aldri blir spist. Dette er problematisk ettersom matproduksjon legger beslag på 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og står for 24 % av globale klimagassutslipp.

Sætre har gjennomført flere prosjekter i fabrikken for å redusere vrak i produksjonen. I tillegg blir alle varer med god kvalitet, men som har mindre skjønnhetsfeil av en eller annen sort solgt til rabattert pris i eget utsalg ved fabrikken. Fint for lommeboka og fint for miljøet.

BEST FØR_nettside

HOLDBARHETSDATO

I følge Matvett kastes det mer enn 390 000 tonn spiselig mat hvert år i Norge. Dette tilsvarer ca. 74 kg per innbygger hvor nesten 60 % kommer fra husholdningsleddet*. Kjeks har i utgangspunktet god holdbarhet, allikevel har vi valgt å merke de aller fleste av våre produkter med «Best før- ofte god etter». For smaken er som regel god lenge etter utgått dato.  

*Kilde: Matvett, matsvinn 2018