En ny kjeks blir til

Hver dag jobber Sætres produktutviklere med å teste ut nye produkter, og forbedre våre eksisterende kjeks. Produktutviklernes oppgave er å komponere selve produktet I det ligger det å finne fram til den perfekte smaken og konsistensen, og god holdbarhet. Det innebærer å finne fram til de riktige ingredienser og riktig prosess.
Ballerina miljøbilde venninner i sofa

Å utvikle et nytt produkt er et tverrfaglig arbeid, der de fleste avdelingene våre bidrar. Produktutvikling er et komplisert fagområde med mange parametere som må ivaretas. Alt må stemme; både smak, lukt, konsistens og utseende. Det er mye smaking underveis.

Mye av testingen skjer av interne smakspanel, men forbrukertesting er også svært viktig. Det er stemmen til forbrukeren som styrer det vi gjør. Dersom en ny variant ikke oppnår gode nok testresultater, bærer det tilbake til kjøkkenbenken for å forbedre smaken.

En ting er å lage et nytt produkt i på utviklingslaboratoriet. En helt annen er å overføre det til fullskalaproduksjon i fabrikken.

Industrialiseringen, det vil si prosessen med å få resepter, maskiner og mennesker til å fungere sammen, er den vanskeligste delen av produktutviklingen. Det innebærer mye arbeid, og er ofte den mest krevende prosessen ved et innovasjonsprosjekt.

Som norsk næringsmiddelleverandør, er et av vårt fortrinn nærheten til det norske markedet. Vi har mer enn 130 års erfaring med å lage kjeks. Det gir oss en bedre mulighet til å utvikle produkter som nordmenn vil ha dem. Men selv om vi har et fortrinn i nærheten til det norske markedet, betyr ikke det at vi alltid treffer. Kampen om norske forbrukere er tøff, og det er vanskelig å etablere nye merker. I et langsiktig perspektiv er det bare en av ti nyheter som overlever, og mange gode produkter Sætre har forsvunnet fra markedet i årenes løp. Men produktutviklerne våre lar seg ikke stoppe av det, og fortsetter sin daglige jakt på det godteriet. Slik vil det forhåpentligvis fortsette i 100 år til!