Palmeolje

Palmeolje

I Sætre har vi gjort et stort arbeid med å fjerne palmeoljen i våre produkter. I dag er de fleste av våre kjeks palmeoljefrie. Fra februar 2018 er det kun Safari Original som inneholder palmeolje. Vi arbeider med å finne palmeoljefrie løsninger også for dette produktet, men dette er et utfordrende arbeid som tar tid.

Vi ønsker ikke å kjøpe palmeolje som kommer fra ny-avskoget regnskog, og kjøper derfor kun sertifisert palmeolje. Vi kjøper kun palmeolje fra leverandører som har forpliktet seg til å jobbe for bærekraftig palmeoljeproduksjon, og aktivt støtter opp om den internasjonalt anerkjente RSPO-ordningen.