PLAST OG EMBALLASJE

Noe av det viktigste vi gjør for miljøet er å begrense matsvinn, og da er god emballasje helt essensielt. Alle endringer som gjøres på emballasje skal derfor ikke gå utover produktets kvalitet eller holdbarhet.

I Sætre jobber vi kontinuerlig for å gjøre emballasjen mer miljø- og klimavennlige, først og fremst ved at emballasjen er resirkulerbar, samt at vi reduserer mengde emballasje, både når det gjelder plast og papir/papp.

RESIRKULERBART EMBALLASJE

For å redusere avfall og forbruk av emballasjeråstoff målsetter vi å gå fra en lineær til sirkulær emballasjemodell. Vi har derfor en målsetning om at all emballasje skal være 100 % resirkulerbar i løpet av 2025.  

I dag har omtrent 75 % av Sætres produkter resirkulerbar emballasje. Det betyr at emballasjen kun består av en type emballasjematerial og kan derfor resirkuleres som plast eller papir og gjenvinnes for videre bruk.  

Tidligere har flere av våre plasttrau i kjeks vært sorte. Dette har gjort at trauene ikke kan sorteres ut med den teknologien de fleste sorteringsanlegg bruker i dag, og har derfor heller ikke blitt gjenvunnet. Vi har derfor endret våre plasttrau til transparent plast, slik at også disse kan resirkuleres og brukes på nytt.

Plast_nettside-1

RESIRKULERBART EMBALLASJE

I tillegg til valg av mer bærekraftige materialer, jobber vi kontinuerlig med å redusere mengde plast og emballasje. Der vi kan gjøre emballasjen tynnere, kortere eller smalere uten at det går på bekostning av kvalitet og holdbarhet på produktet, så gjør vi det.  

For eksempel reduserte vi tykkelsen på plastemballasjen på Ballerina som tilsvarer over 2 tonn plast i året. Andre produkter hvor vi har redusert plastemballasjen er Bokstavkjeks, Tom & Jerry, Surdeig, Tynne Spelt og Sætre Snackers Salt.  

Pepita har lenge bestått av plast for å beskytte kjeksen og bevare kvalitet og holdbarhet, samt en yttereske bestående av papp. Vi tar nå bort pappemballasjen og bruker kun plast. Dette reduserer Co2-avtrykket fra emballasjen med 28 %.