Bærekraftig kakao

Sætre kjeks kjøper kakao som er sertifisert av Rainforest Alliance. Det betyr at kakaoen er bærekraftig, og dyrket med hensyn til mennesker og miljø.

Bærekraftig kakao

Sætre kjeks kjøper kakao som er sertifisert av Rainforest Alliance. Det betyr at kakaoen er bærekraftig, og dyrket med hensyn til mennesker og miljø.

Kakao er en viktig ingrediens i sjokoladekjeksen fra Sætre. Dessverre er det sånn at sjokoladens kakao har en bakside. I dag dyrkes kakao i noen av verdens fattigste land, og bl.a. i Ghana og Elfenbenkysten er fattigdom, barnearbeid og dårlige levekår store utfordringer.

Kontinuerlig forbedring og tiltak mot en mer bærekraftig verdikjede er helt nødvendig. Et av tiltakene for en mer rettferdig kakaoproduksjon er kjøp av sertifisert kakao, og Sætre har siden 2017 kun kjøpt dette til bruk i vår kjeksproduksjon.

Kakao Ghana

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en internasjonal, ideell organisasjon som jobber for å løse noen av vår tids viktigste sosiale og miljørettede utfordringer, ved å endre måten verden produserer og forbruker på. Når du velger Rainforest Alliance-sertifiserte produkter, støtter du også arbeidet for en bedre fremtid for mennesker og naturen.

Rainforest Alliance jobber for å påvirke de tre P’ene; People, Planet, Profit så positivt som mulig.

People: Menneskerettigheter skal respekteres på Rainforest Alliance-sertifiserte gårder for at de skal være gode og trygge steder å bo og jobbe. Bøndene skal skaffe anstendig bolig for arbeidstakere, ha tilgang til rent drikkevann, sanitære forhold og helsetjenester. Rainforest Alliance adresserer barne- og tvangsarbeid og fremmer likestilling og anti-diskriminering, og jobber for bedre leveinntekt for bønder og arbeidere.

Planet: Kakaobøndene under Rainforest Alliance-sertifiseringsprogram skal bruke land, vann og energi varsomt, og beskytte naturressurser og miljøet de lever og jobber i. De skal bidra til å beskytte planeten ved å bruke mindre kunstgjødsel og plantevernmidler, forhindrer forurensning og håndterer avfall på best mulig måte. Bøndene lærer å beskytte vernede skogsområder, som igjen bidrar til å støtte biologisk mangfold. De får opplæring i hvordan bruke klimasmarte jordbruksteknikker som hjelper dem å tilpasse seg og bli mer motstandsdyktige mot klimaendringer.

Profit: Rainforest Alliance bruker metoder som resulterer i avlinger av bedre kvalitet og høyere utbytte, og med lavere kostnader. Dette igjen bidrar til langsiktig økt produktivitet og høyere inntekt. Høyere fortjeneste bidrar til bedre livskvalitet og større mulighet til å investere på lang sikt. Det er bra for bøndene, familiene deres og lokalsamfunnet.

Kakao Ghana

UTZ og Rainforest Alliance har slått seg sammen.

Sætre har lenge kjøpt UTZ-sertifisert kakao. Nå har UTZ og Rainforest Alliance slått sammen kreftene for å skape en best mulig fremtid for mennesker og naturen. Du vil derfor fremover finne Rainforest Alliance sin logo på våre sjokoladekjeks. Akkurat som UTZ, står Rainforest Alliance for bønder og selskaper som jobber sammen for en verden hvor mennesker og naturen lever sammen i harmoni med hverandre.

Følg frosken

Rainforest Alliance jobber for at næringsliv, jordbruk og natur kan leve i harmoni med hverandre og ikke på kompromiss av hverandre. Frosken i Rainforest Alliance-logoen er det perfekte symbolet på dette. Som en indikator er froskens tilstedeværelse et positivt tegn på at økosystemet er i balanse. Når vi ikke lenger kan se frosken, vet vi at miljøet og naturen er i fare, og vil ha alvorlige følger for andre arter i økosystemet om ingenting gjøres. Derfor ber Sætre og Rainforest Alliance deg om å følge frosken – å ta valg som bidrar positivt. Ved å velge våre produkter som bærer froskemerket, støtter du bønder i arbeidet for å gjøre dette produktet mer bærekraftig, og skape en bedre fremtid for mennesker og naturen.
Les mer om Rainforest Alliance sitt arbeid for en mer bærekraftig kakao her: www.rainforest-alliance.org