SÆTRE TAR ANSVAR

Vi ønsker å være en ansvarlig aktør. Omtanke for mennesker, miljø og dyr er derfor viktig for oss når vi i Sætre utvikler våre produkter.

SÆTRE TAR ANSVAR

Vi ønsker å være en ansvarlig aktør. Omtanke for mennesker, miljø og dyr er derfor viktig for oss når vi i Sætre utvikler våre produkter.

Sætre - OMTANKE FOR KLIMA OG MILJØ

OMTANKE FOR KLIMA OG MILJØ

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø.

Korn

EN MER RETTFERDIG VERDIKJEDE

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører og samarbeidspartnere for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer.

Sætre - ERNÆRING OG HELSE

ERNÆRING OG HELSE

Selv om våre produkter hovedsakelig er til kos og glede, er vi opptatt av å gjøre ernæringsprofilen på våre produkter så god som mulig.
Sætre - OMTANKE FOR KLIMA OG MILJØ

OMTANKE FOR KLIMA OG MILJØ

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø.
Korn

EN MER RETTFERDIG VERDIKJEDE

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører og samarbeidspartnere for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer.
Sætre - ERNÆRING OG HELSE

ERNÆRING OG HELSE

Selv om våre produkter hovedsakelig er til kos og glede, er vi opptatt av å gjøre ernæringsprofilen på våre produkter så god som mulig.