OMTANKE FOR KLIMA OG MILJØ

Resirkulerbar og mindre emballasje, en lokal produksjon med et minimalt klimafotavtrykk og matsvinn er viktig arbeid i hvordan vi jobber med klima og miljø.

I Sætre jobber vi kontinuerlig for å gjøre emballasjen mer miljø- og klimavennlige, først og fremst at emballasjen er resirkulerbar, samt at vi redusere mengde emballasje, både når det gjelder plast og papir/papp.

En ny kjeks blir til

Kjeksfabrikken

Vi ønsker å drive bakeriet vårt med minst mulig innvirkning på miljøet. Siden 2000 har vi vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14001, og det er hele tiden vårt mål å redusere belastningen på miljøet.

Reduksjon av matsvinn er noe av det viktigste vi kan gjøre for klima og miljø, og vi jobber kontinuerlig med å redusere dette.