En mer rettferdig verdikjede

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører og samarbeidspartnere for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer.

En mer rettferdig verdikjede

Vi er opptatt av at råvarene vi bruker i produktene våre, er produsert med omtanke for mennesker, miljø og dyr. Derfor samarbeider vi nært med våre leverandører og samarbeidspartnere for å håndtere sosiale og miljømessige utfordringer.

Sætre kjeks kjøper kakao som er sertifisert av Rainforest Alliance. Det betyr at kakaoen er bærekraftig, og dyrket med hensyn til mennesker og miljø.

Hasselnøtter

Kjeks med hasselnøtter produsert i vår kjeksfabrikk er sertifisert gjennom Rainforest Alliance. Det betyr at bøndene blir trent for å forbedre arbeidsforholdene til sine arbeidere, forhindre barnearbeid og øke anvendelsen av god landbrukspraksis som øker produktivitet og lønnsomhet. Les mer om Rainforest Alliance sitt program på hasselnøtter her

Sætre har fjernet palmeolje i de aller fleste produktene, og kjøper kun bærekraftig produsert palmeolje i de produktene som fortsatt har palmeolje i seg.

Palmeolje

I Sætre har vi gjort et stort arbeid over tid for å fjerne palmeoljen i våre produkter. I dag er all vår kjeks palmeoljefrie, med unntak av ett produkt. Fra februar 2018 er det kun Safari Original som inneholder palmeolje (RSPO-sertifisert). Vi arbeider med å finne palmeoljefrie løsninger også for dette produktet, men dette er et utfordrende arbeid som tar tid.

vlad-hilitanu-pt7QzB4ZLWw-unsplash (1)

Nedhogst av skog

Sætre kjeks skal ikke bidra til nedhogst av regnskog. Vi vet dette er et problem knyttet til både palmeolje og kakao som er relevante ingredienser i våre produkter. Vi jobber derfor mot 100 % palmeoljefrie produkter, og har kun igjen Safari original hvor vi kjøper RSPO–sertifisert palmeolje. All kakao vi bruker i vår produksjon av sjokoladekjeks er sertifisert gjennom Rainforest Alliance.