Bærekraftig kakao

Sætre kjeks kjøper kakao som er sertifisert av UTZ. Det betyr at kakaoen er bærekraftig, og dyrket med hensyn til mennesker og miljø.

Kakaoen vi bruker i Sætre kjeks dyrkes i noen av verdens fattigste land. Kakaosektoren er preget av store utfordringer, og derfor kjøper vi sertifisert kakao til vår sjokoladekjeks. Sertifiseringsordningen UTZ  bygger på internasjonalt anerkjente konvensjoner, og fokuserer på jordbruksfaglig opplæring. Ordningen gir økt kompetanse, bedre kvalitet på avlingen og større avlinger. Det setter kakaobøndene i stand til å leve av kakaoen de dyrker og gir kakaofamiliene bedre levekår.

Kakao Ghana